ویدئو

شیر ویفر

سوپاپ توپی سوار Trunnion

سوپاپ بررسی چرخش

شیر گیت انعطاف پذیر

شیر کنترل پمپ چند منظوره

دریچه مهر و موم فشار بالا

دریچه جهان

شیر دروازه ای

شیر دروازه ای جعلی

دریچه توپی شناور

شیر کنترل پروانه ای Dashpot

دریچه API Globe

API Gate Valve

سوپاپ کاهش فشار قابل تنظیم