خدمات ما

ما فراهم می کنیم:

1. نقل قول در عرض 24 ساعت یا حداکثر 3 روز

به شما این امکان را می دهد که مهلت ارسال قیمت را رعایت کنید و بهره وری کار خود را افزایش دهید 

2. گزارش هفتگی وضعیت سفارش شما

به این ترتیب ، شما یک تصویر واضح از سفارش خود خواهید داشت. برای فشار دادن ما برای به روزرسانی وضعیت نیازی به اتلاف وقت نیست

3. یک دوره ضمانت 18 ماهه

پس از حمل گواهی ضمانت صادر می شود و پس از خرید سوپاپ هیچ نگرانی نخواهید داشت.

4. حل شکایات در عرض 3 روز

اقدامات سریع و مسئولانه در قبال شکایات از اعتبار شما محافظت کرده و تا حد امکان ضرر مالی شما را کاهش می دهد.